medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lymfocytos

ökat antal lymfocyter i blodet, ses t.ex. vid leukemi eller vissa virusinfektioner.
facebooktwitter