medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lymfogranuloma maligna

Hodgkins sjukdom, elakartat lymfom som uppstår i lymfsystemet.
facebooktwitter