medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lynch syndrom

ärftlig förändring i arvsmassan vilken ökar risken att utveckla flera cancerformer, bl.a. tjocktarmscancer.
facebooktwitter