medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

läkemedelsexantem

hudsymtom i form av rodnad, fjällning eller blåsor som kan framkallas av läkemedel.
facebooktwitter