medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

makrosomi

jätteväxt: fetal makrosomi nyfödd med en födelsevik > 4500 gram.
facebooktwitter