medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

malaria

infektionssjukdom med hög feber och frossa orsakad av parasiter (protozoer) som överförs via malariamyggan Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae och P. knowlesi.
facebooktwitter