medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

malrotation

felaktig embryonal utveckling där den normala rotationen av ett organ och organsystem såsom tarm och njure uteblir eller blir ofullständig.
facebooktwitter