medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

MALT

mucosa associated lymphoid tissue (eng.), lymfoid vävnad i anslutning till tarmslemmhinnan.
facebooktwitter