medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Marfans syndrom

ärftlig bindvävssjukdom där bindväven i kroppens organ blir förändrad och försvagad på grund av störd fibrillinsyntes vilket bl.a. leder till skelettförändringar, ögonsymtom och ökad risk för aortaaneurysm.
facebooktwitter