medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

membran

hinna: membrana synovialis hinna på insidan av ledkapsel som avsöndrar ledvätska; m. tympani trumhinna.
facebooktwitter