medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

metabolisk acidos

rubbning av syra-basbalansen med onormalt lågt pH i blodet på grund av nedsatt vävnadsperfusion, t.ex. vid chocktillstånd.
facebooktwitter