medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

MEWS

modified early warning score (eng.), instrument för tidig upptäckt av försämring hos patient genom bedömning av vitala funktioner: andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck, temperatur, urinproduktion och vakenhet.
facebooktwitter