medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

minutvolym

1. cardiac output (eng.), den blodmängd som hjärtat tömmer per minut. 2. den gasmängd som drivs ur lungorna per minut.
facebooktwitter