medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

mitogen

ett kemiskt ämne (oftast ett protein) som uppmuntrar en cell att påbörja celldelning.
facebooktwitter