medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

mitos

celldelning, cellens sätt att fortplanta sig genom delning, indelas i profas, metafas, anafas och telofas.
facebooktwitter