medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

modifierad Nortonskala

instrument för riskbedömning om en patient löper risk att utveckla trycksår.
facebooktwitter