medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

molalitet

koncentrationen i en lösning uttryckt i mol/massa lösningsmedel.
facebooktwitter