medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

molekyl

atomgrupp som utgör minsta enhet av ett ämne och som uppvisar de för ämnet karakteristiska kemiska och fysikaliska egenskaperna.
facebooktwitter