medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

mongolism

Downs syndrom, trisomi 21, utvecklingsstörning orsakad av kromosomrubbning med en extra kromosom 21.
facebooktwitter