medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

myofilament

mindre komponenter (bestående av aktin och myosin) som bygger upp fibriller i en muskelcell.
facebooktwitter