medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

myokardischemi

syrebrist i myokardiet (hjärtmuskulaturen) som kan ge upphov till kärlkramp och andfåddhet.
facebooktwitter