medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nattblindhet

nyktalopi, nedsatt synskärpa i svagt ljus, bl.a. delsymtom vid retinitis pigmentosa.
facebooktwitter