medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

NEEP

negative end expiratory pressure (eng.), respiratorinställning som underlättar för den passiva utandningen genom att generera ett undertryck i de övre luftvägarna.
facebooktwitter