medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nefroskop

optiskt instrument som via bukväggen förs in i njuren för att bl.a. åtgärda njursten.
facebooktwitter