medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nefrotiskt syndrom

symtomkomplex vid njursjukdom med hög utsöndring av proteiner i urinen, låg albuminhalt i serum och ökad fetthalt i blodet.
facebooktwitter