medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nekrotiserande fasciit

mjukdelsinfektion vanligtvis orsakad av hemolytiska streptokocker grupp A, sprids utmed muskelfascior.
facebooktwitter