medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nervus

trådformigt organ som leder impulser mellan centrala nervsystemet och kroppens perifera delar: afferenta nerver sensoriska nerver som leder impulser till centrala nervsystemet; efferenta nerver motoriska nerver som leder impulser från centrala nervsystemet (se även kranialnerverna).
facebooktwitter