medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

NHL

non-Hodgkins lymfom, samlingsterm för en grupp tumörer som uppstår i lymfsystemet med varierande svårighetsgrad och prognos.
facebooktwitter