medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Niemann-Picks sjukdom

ämnesomsättningssjukdom med enzymdefekt i lysosomer som ger upphov till organförstoring och ofta neurologiska symtom.
facebooktwitter