medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

NovoMix

human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och medellång duration: diabetes mellitus.
facebooktwitter