medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nukleinsyror

term för DNA (innehållande arvsmassan) och RNA (för proteinsyntes).
facebooktwitter