medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

obduktion

medicinsk undersökning av lik för fastställande av dödsorsak.
facebooktwitter