medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

omeprazol

syrahämmande medel, protonpumpshämmare: mag- och tolvfingertarmssår, inflammation i matstrupen, Zollinger-Ellisons syndrom.
facebooktwitter