medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ordblindhet

dyslexi, läs- och skrivsvårigheter orsakad av en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar automatisering av ordbildning.
facebooktwitter