medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

os

1. ben: o. ilium tarmbenet; o. ischii sittbenet; o. nasale näsbenet; o. pubis blygdbenet. 2. mun: per o. genom munnen; o. uteri externum yttre livmodermunnen.
facebooktwitter