medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ozon

O3, naturligt förekommande gas som bildas genom att syre oxideras i närvaro av kolväten, kväveoxider och solljus.
facebooktwitter