medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PCI

perkutan coronar intervention (eng.), ballongdilatation, vidgning av förträngningar i blodkärl och andra rörformiga organ med ballongförsedd kateter.
facebooktwitter