medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PEF

peak expiratory flow (eng.), luftflödeshastighet vid maximal utandning.
facebooktwitter