medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

penicilliner

antibiotika i gruppen betalaktamer och omfattar bl.a. bensylpenicillin, penicillin V, ampicillin, amoxicillin, kloxacillin och flukloxacillin.
facebooktwitter