medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Perman-Rovsings tecken

indirekt släppömhet, högersidig buksmärta då tryck på vänster sida hastigt avlägsnas.
facebooktwitter