medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

pityriasis rosea

rodnade, fjälliga, ringformiga hudutslag på bålen som är associerat med humant herpesvirus (HHV-6 eller HHV-7.)
facebooktwitter