medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

pivampicillin

antibiotikum (penicillin): infektion i luftvägar och urinvägar.
facebooktwitter