medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

plasmocytom

tumör utgående från lymfsystemet med ansamling av plasmaceller i olika vävnader.
facebooktwitter