medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Plummer-Vinsons syndrom

syndrom med järnbrist, glossit och sväljningssvårigheter på grund av förträngning i övergången mellan svalg och matstrupe.
facebooktwitter