medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

primär hyperaldosteronism

Conns sjukdom, tillstånd med ökad produktion av aldosteron, ofta orsakat av aldosteronproducerande tumör eller binjurebarkshyperplasi, vilket leder till högt blodtryck och lågt kalium.
facebooktwitter