medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

prometazin

antihistamin, H1-receptorblockerare: oro, spänning, ångest, sömnrubbning, rörelsesjuka, klåda, allergi, illamående, yrsel.
facebooktwitter