medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

psittakos

papegojsjuka, lunginflammation orsakad av bakterien Chlamydia psittacci som överförs via fåglar.
facebooktwitter