medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

psykos

psykisk sjukdom med förändrad verklighetsuppfattning och bristande sjukdomsinsikt: cykloid p. psykiska tillstånd med periodiskt förlopp, en kombination av nedstämdhet eller upprymdhet, vanföreställningar, hallucinationer, schizofrena symtom och förvirring.
facebooktwitter