medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

psykosomatisk sjukdom

kroppsliga besvär för vars uppkomst och förlopp psykiska faktorer är av stor betydelse.
facebooktwitter