medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PTSD

posttraumatiskt stressyndrom, tillstånd som uppstår som fördröjd eller långvarig reaktion efter ett trauma av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag.
facebooktwitter